Kalo tek përmbajtja
Mbylle (esc)

Shfaqem

Përdorni këtë shfaqje për të vendosur një formularin e regjistrimit të listës postare. Përndryshe përdorni atë si një thirrje të thjeshtë për veprim me një lidhje me një produkt ose një faqe.

Teleprompter

Teleprompter

Lexoni një skenar duke mbajtur kontakt të drejtpërdrejtë me sy me audiencën ose kamerën, tregoni besimin tuaj dhe profesione, jo më shqetësime për të harruar fjalët apo për të ndryshuar vijën e shikimit

Shporta

Njoftoni kodet e zbritjes, transport falas etj